Kun pyrit ryhmän jäseneksi facebookin kautta, tulee sinun vastata kaikkiin kysymyksiin, mitkä tulevat sinulle automaattisesti jäseneksi pyynnön yhteydessä. Ilman vastauksia olevat pyynnöt ohitamme automaattisesti.

1. Ryhmän jäsenenä sitoudut noudattamaan sääntöjä. Facebook ryhmän säännöt laativat ylläpitäjät ja ne koskevat jokaista käyttäjää. Toistuvista rikkomuksista joudut ensin jäähylle ja jos rikkomukset toistuvat vielä sen jälkeen sinut erotetaan ryhmästä. Ylläpitäjille voi esittää palautetta ja jopa kritiikkiä ryhmän toiminnasta, mutta jatkuva valittaminen ja henkilökohtaisuuksiin meneminen aiheuttaa ryhmästä poistamisen. Kuvaajat toimivat vapaaehtoisesti ja tässä on se raja, että kuvien kritisoiminen aiheuttaa ryhmästä poistamisen. Jokaisen kuvaajan työpanos on arvokas, mutta valittajan ryhmässä roikkuminen ei sitä ole.


2. Kuvat lisätään olemassa oleviin albumeihin tai pyydetään Sarilta uutta albumia. Kuvia ei lisätä kommentteihin tai tehdä niistä yksittäistä julkaisua. Opettele siis käyttämään hakemistoa. Kaikki olemassa oleva materiaali löytyy niistä, joten turha erikseen kysyä onko joku hautausmaa jo kuvattu. Yksittäistä hautaa ei ole mahdollista hakea facebookin albumeissa nimellä.

3. Tietosuoja säädösten vuoksi ryhmässä noudatetaan jatkossa sääntöä, että ELOSSA olevien ihmisten tietoja ei tallenneta tietokantaan.


4. Sinulla tulee olla kuvien julkaisuoikeus. Kuvat ladataan SKH ryhmään CC0-lisenssiehdoilla. Samalla annetaan lupa että kuvat lisätään SKH tietokantaan. CC0-lisenssin soveltamisehto kuvien käsittelyyn on automaattisesti voimassa 1.6.2021 lukien. Jos et halua kuviasi käytettävän uudessa tietokannassa, tulee sinun se erikseen kieltää.


5. Ryhmässä voidaan keskustella aiheeseen liittyen, mutta ryhmä ei ole uskonnosta tai sukututkimuksesta keskustelua varten. Tämän vuoksi linkkejä mm. MH, Wikipedia, Geni, Genanet tai sshy linkkejä ei hyväksytä. Ryhmämme ei ole mainoskanava ja tämän vuoksi ryhmässä hyväksytään vain kirkkojen ja hautausmaiden esittelyjä koskevia ilmoituksia (EI maksullisia tapahtumia). Määrättyä kirkkoa tai hautausmaata koskeva uutinen voidaan liittää ao. albumin kommentteihin.


6. Jokainen hakee ryhmän jäsenyyttä itse, muiden tekemät lisäykset ohitetaan automaattisesti. Samoin jäsenpyyntö ohitetaan jos et vastaa kysymyksiin.


7. Mainostrollien ja haittaohjelmien leviämisen estämiseksi ryhmässä on voimassa uusien julkaisujen hyväksymistoiminto.


8. Mahdollisista sääntöjen muutoksista tai muista akuuteista asioista tiedotetaan facebookissa ja kotisivuilla.


9. Kunnioita jokaista ryhmäläistä ja etenkin heidän vapaaehtoista panosta kuvaamisen suhteen.


Då du ansöker om medlemskap genom Facebook bör du besvara alla frågor. Frågorna (på finska) syns automatiskt vid ansökan. Ansökningar utan svar förbises.

1. Som medlem i gruppen förbinder du dej till att följa gruppens regler. Reglerna uppgörs av gruppens administratörer och gäller varje medlem. Vid upprepad överträdelse av reglerna utesluts medlemen först för en kortare tid ur gruppen och ifall överträdelsena fortsätter utesluts medlemen helt ur gruppen. Det är tilltåtet och önskvärt att medelmarna ger respons och kritik angående gruppen, men ett upprepat klagande eller att gå till personigheter, leder till ett uteslutande ur gruppen.

2. Bilderna läggs in i existerande album, ifall inget album finns gör Sari ett nytt på begäran. Bilderna läggs inte in som kommentarer eller som fristående poster. Lär dej använda registret. I registret finns allt tillgängligt material, ifall den gravgård du letar efter inte finns i registret är den inte fotograferad. Det är inte möjligt att leta efter en speciell gravsten enligt namn.

3. På grund av lagen för personskydd tillämpas i fortsättningen regeln om att bilder på LEVANDE personer inte publiceras. Ifall det på gravstenen finns uppgifter om en levande makes/makas namn och födelsetid kommer den uppgiften att döljas vid editeringen. Detta görs för att undvika konflikter visavi personskyddslagen. Denna regel träder i kraft omedelbart.

4. Du bör ha rätt till att publicera bilderna. Bilderna laddas upp i gruppen i enlighet med CC0- licensvillkor. Samtidigt ges tillåtelse till att bilderna, med vattenstämpel, laddas upp i gruppens databas. CC0-licensvillkoren tillämpas fr.o.m. 1.6.2021. Ifall du inte tillåter att dina bilder läggs in i databasen, bör du särskilt meddela om detta till administratörerna.

5. Diskussioner om gravstenar och kyrkor är tillåtna men inte diskussioner angående religion eller släktforskning. Därför tillåts inte heller publiceringa av linkar till bl.a. MH, Wikipedia, Geni, Geneanet eller FSFH. Gruppen tillåter inte heller reklam om annat än kyrkor och gravgårdar. Annonser eller information om dessa läggs in i ifråga varande kyrkas eller gravgårds album som kommentarer.

6. Var och en ansöker om medlemskap själv, ansökningar gjorda av andra förbises automatiskt. Likaså förbises ansökan ifall frågorna inte besvaras.

7. För att undvika reklamtroll och spamprogram tillämpas förhandsgranskning av nya publikationer.


8. Om eventuella förändringar i regler och förordningar meddelas på både Facebook och hemsidan

9. Visa respekt för varje enskild medlem och framför allt för det frivilliga arbete de gör för gruppen