Ryhmämme facebook sivuilla on julkaistu jo yli 3730 albumia, koskien pääasiassa Suomen kirkkoja ja hautausmaita. Näiden albumien löytämiseksi on tehty hakemisto. Hakemistojen päivittyminen ei ole automaattinen toiminto uusien albumien julkaisun myötä, vaan ne täytyy aina manuaalisesti päivittää. Tästä johtuen hakemisto harvoin on täydellinen. Uusimmat albumit löydät ryhmän uutisvirrasta ja Kuvat-välilehden takaa kohdasta Albumit. Sankarihautausmaista on oma hakemistonsa ja niitäkin albumeja on pitkälti yli 600.

Kuvia on tällä hetkellä yhteensä yli 770.000 ja jotta kuvien käytöstä saataisiin kaikille helppoa tarvitaan tulevaisuudessa oma tietokanta. Työskentely tätä varten on jo alkanut ja jokainen jäsen voi tätä työtä auttaa osallistumalla kuvien indeksointiin. Kristeliltä saa tarkemmat ohjeet ja lomakepohja löytyy myös facebookista Tiedostot-välilehden takaa. Myös sankarihauta-albumeja voi indeksoida. (luku jakaantuu kahteen osioon: itse kirkot ja hautausmaat noin 695.000 kuvaa ja sankarihaudat noin 82.000 kuvaa)

I Facebook-gruppen finns redan 3730 album. För att du enklare skall hitta rätt album har administratorn gjort ett register för hela landet (All albums). Registerna uppdateras manuellt vilket betyder att de nyaste albumen hittas bakom fliken Bilder i gruppen. Vi har över 770.000 fotos.

There is already 3730 albums in the group, that is why the administrator has made a registerfor the whole country (All albums). The register is updated manually which means that the newest albums can be found behind the Photos menu. We have now over 770.000 photos.

--> Huom! Jos huomaatte linkin mikä ei toimi, niin ilmoittakaa siitä Sarille. Tämä on viimeinen kerta, kun päivitämme koko maata koskevan albumin kokonaisuudessaan. Jatkossa tulee vain päivitysversio mikä sisältää uudistetut/uudet albumit. Näin säästämme vähän ylläpidon työtaakkaa.

Päivitys 25.1.2021 - Uppdate 25th Jan 2021

Kaikki albumit/All albums

Sankarihauta-albumit